تبلیغات
مناره ها - مطالب ابر رشته معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
*دانشجوی مقطع کارشناسی رشته معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات.
*اگر خدا بخواهد اینجا تمرین نوشتن می کنم! از کتاب هایی که خواندم تا خاطرات و...
* لطفا فروتن نباشید و هرچیزی که به ذهنتان می رسد را برایم بنویسید :)
* مناره ها در شبکه های دیگر نیز دنبال کنید:

instageram:menareha
telegram:menareha
soroush:menareha

مناره ها

پنجشنبه 2 آذر 1396
09:24 ب.ظ
دانشجو فرهنگ و ارتباطات

هو الاول

 *هر زمان که با هزار ذوق و شوق و انگیزه سراغ نوشتن میرم و در خیال خودم واژه ها را میپروارنم و خود را آماده می کنم تا از دیروزم بهتر بنویسم، متاسفانه نمی توانم. قلم بردستم سنگینی میکند و با من راه نمی آید و حاصلش می شود خطوط بهم ریخته و شلخته. شاید هم این خاصیت قلم باشد که فقط با اهلش کنار بیاید و نا اهلش را پس بزند.

 ** بارها تصمیم گرفتم منظم حتی اگر شده است دو خط در هفته بنویسم. اما بعد از زمان کوتاهی نوشتن را کنار گذاشته ام. این بار هم مانند چندین دفعه قبلی سراغ کاغذ و قلم آمده ام تا به بهانه انتشار نوشته هایم در فضای مجازی خودم را موظف کنم که مرتب بنویسم.

 *** مناره ها هم ماجرای جالبی دارد. یک روز در مورد شبکه المنار لبنان مطالعه می کردم و به ماجرای جالبی برخورد کردم. راست یا دروغش را نمیدانم، نوشته بودند نام این شبکه از آن جهت المنار شد که نخستین بار فرستنده ی آن را در داخل مناره ی مسجد قرار داده بودند.... به مناره های مساجد فکر میکردم. مناره ها هستند که  هر روز مردم را به مهم ترین تکلیف زندگیشان دعوت میکنند. اولین ابزار اطلاع رسانی ای که زودتر از همه چیز شروع روز نو و ادامه حیات را ندا میدهد. وصبح شهر پر است از بانگ اذان مناره ها....

 **** در مناره ها نمیخواهم مطلب علمی ای بنویسم بلکه فقط تمرین بهتر نوشتن است تا اگر روزی وظیفه ام نوشتن از ارزش هایم بود سربلند بیرون بیایم. تمامی نظرات و فرمایشات شما عزیزان برای حقیر ارزشمند است. دریغ نفرمایید.

موضوع: نوشته‌ها،