تبلیغات
مناره ها - مطالب ابر دکتر سید بشیر حسینی
*دانشجوی مقطع کارشناسی رشته معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات.
*اگر خدا بخواهد اینجا تمرین نوشتن می کنم! از کتاب هایی که خواندم تا خاطرات و...
* لطفا فروتن نباشید و هرچیزی که به ذهنتان می رسد را برایم بنویسید :)
* مناره ها در شبکه های دیگر نیز دنبال کنید:

instageram:menareha
telegram:menareha
soroush:menareha

تا باشد اینجور ماه عسل ها

شنبه 4 آذر 1396
06:52 ب.ظ
دانشجو فرهنگ و ارتباطاتهو الحق

« صدای جیغ و خنده از حمام به گوش می رسید. چهار پنج تا بچه ی قد و نیم قد جلوی درب حمام لخت ایستاده بودند. از کف‌های باقی‌مانده بر سر رویشان معلوم بود درست خودشان را نشسته اند. از حوله و لباس تمیز هم که خبری نبود! با همان سر و وضع لخت و پتی توی سر و مغز هم میی زدند و غش‌ غش می خندیند. داشتم تماشا می کردم که دیدم در باز شد و کودکی بیرون پرتاب شد.دستی هم بیرون آمد  و آخرین نفر را به داخل کشید. از تعجب میخکوب شدم.می گفت: «دو سه روز بود توی این فکر بودم که این چهار پنج تا بچه، چند وقتی هست روی حمام رو به خودشون ندیده‌اند. در یک عملیات ضربتی (!) همه‌شون رو  گرفتم و آوردمشون حمام.» گفتم:«مجتبی! بیا رشته‌ی حقوق رو ول کن برو دلاکی ظاهرا استعدادت توی حمام بیشتر شکوفا می شه تا توی دانشگاه!»

***

یک کتاب جمع و جور و کوچک که خواننده را سرشار از حس خوب می کند. خواندن این کتاب برای امثالی منی که اهل اردو های جهادی و سفر به مناطق محروم نیستیم خیلی مفید و وسوسه برانگیز است. وسوسه رفتن به اردو های جهادی. و در عصر دیجیتالی که همه تنها شده اند، یاد آور این است که هنوز شادی و زندگی را در میان جمع دوستان یافت حتی اگر در دور و بر شما ابتدایی ترین امکانات وجود نداشته باشد.

***

ماه عسل مجردها

سید بشیر حسینی، سید حسین سرکشکیان و محسن لبخندق

خاطرات اردوهای جهادی

تصویر

موضوع: معرفی کتاب،